11. Žiadosť vedúceho Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o súhlas s účasťou sudcov na implementácii národného projektu „Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 1“

Materiál č.: SR 292/2018

Predkladateľ: Vedúci Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy