9. Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Martin Ľupták, PhD., sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici

Materiál č.: SR 260/2018

Predkladateľ: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy