6. Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Marian Hoffmann, PhD., sudca Krajského súdu v Prešove

Materiál č.: SR 226/2018

Predkladateľ: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy