7. Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Anita Filová, sudkyňa Krajského súdu v Trnave

Materiál č.: SR 246/2018

Predkladateľ: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy