5. Žiadosť Mgr. Borisa Vitteka, sudcu Okresného súdu Trenčín o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov

Materiál č.: SR 237/2018

Predkladateľ: Mgr. Boris Vittek
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy