4. Žiadosť JUDr. Anny Vargovej, sudkyne Okresného súdu Prešov o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice II

Materiál č.: SR 173/2018

Predkladateľ: JUDr. Anna Vargová
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy