15. Zaujatie stanoviska k listu JUDr. Ivana Rumanu z 3. septembra 2018

Materiál č.: SR 25/2018

Predkladateľ: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.,
Mgr. Dušan Čimo,
Mgr. Pavol Žilinčík
Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy