10. Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2016

Materiál č.: SR 221/2017

Predkladateľ: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy