16. Voľba kandidátov na členov výberovej komisie pre výberové konanie na funkciu európskeho prokurátora

Materiál č.: SR 315/2018

Predkladateľ: Generálny prokurátor Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy