2. Voľba kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie - „dodatočný sudca“

Materiál č.: SR 261/2018

Predkladateľ: Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy