5. Správa o výsledkoch revízie na Krajskom súde v Trnave

Materiál č.: SR 279/2018

Predkladateľ: Revízne oddelenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy