14. Ponuka projektov Európskej siete súdnych rád na roky 2017/2018 - zmena uznesenia č. 46 z 25. septembra 2017

Materiál č.: KSR 142/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy