12. Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2018

Materiál č.: SR 279/2017

Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy