5. Návrh v súlade s § 19a ods. 2 zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Materiál č.: SR 197/2017

Predkladateľ: JUDr. Ľuboš Sádovský
JUDr. Daniel Hudák
JUDr. Pavol Pilek
JUDr. Roman Huszár
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy