8. Návrh Štatútu Súdnej rady Slovenskej republiky

Materiál č.: SR 232/2018

Predkladateľ: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy