4. Návrh rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2021

Materiál č.: SR 283/2018

Predkladateľ: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy