6. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Piknu, sudcu Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave

Materiál č.: SR 301/2018

Predkladateľ: Predseda Krajského súdu v Trnave
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy