10. Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Oľgy Kováčovej, sudkyne Okresného súdu Komárno na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre

Materiál č.: SR 308/2018

Predkladateľ: Predseda Krajského súdu v Nitre
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy