13. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Marty Šašinkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave

Materiál č.: SR 312/2018

Predkladateľ: Predseda Krajského súdu v Bratislave
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy