15. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Janky Boroškovej, sudkyne Okresného súdu Ružomberok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici

Materiál č.: SR 212/2016

Predkladateľ: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy