17. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Jany Krnáčovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici

Materiál č.: SR 213/2016

Predkladateľ: predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy