10. Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Miroslavy Janečkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

Materiál č.: SR 290/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy