7. Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

Materiál č.: SR 284/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy