14. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Rastislava Vargu, PhD., LL.M., MBA, sudcu Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove

Materiál č.: SR 313/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy