3. Návrh na vymenovanie JUDr. Ondreja Hvišča, PhD. do funkcie sudcu s pridelením na Krajský súd v Košiciach

Materiál č.: SR 134/2018

Predkladateľ: Predseda Krajského súdu v Košiciach
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy