8. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Anny Peťovskej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

Materiál č.: SR 277/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Výsledok: Odročený

Obsah materiálu

Prílohy