12. Mimoriadne Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád v Bukurešti

Materiál č.: SR 267/2018

Predkladateľ: Európska sieť súdnych rád
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy