1. Informácia o Správe ENCJ „Minimálne štandardy VI: zástupcovia občianskej spoločnosti v súdnej správe“


Predkladateľ: Mgr. Pavol Žilinčík
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy