10. Dodatok č. 2 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018

Materiál č.: SR 177/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy