11. Dočasné pridelenie JUDr. Jaroslava Bugeľa, sudcu Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Svidník

Materiál č.: SR 269/2018

Predkladateľ: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy