53. zasadnutie Súdnej rady SR

26. júna 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
938
Uznesenie č. 938 (102.89 kB)
Vyhlásenie volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu
963
Uznesenie č. 963 (127.81 kB)
Dodatok č. 4 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2017
936 Prerokovanie návrhu programu
956 Dočasné pridelenie JUDr. Jána Slovinského, sudcu Okresného súdu Spišská Nová Ves na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves
959 Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Mariána Sluka, PhD., sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky
960 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Diany Vlčkovej, sudkyne Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove
961
Uznesenie č. 961 (124.29 kB)
Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2018 - 2020
961
Uznesenie č. 961 (124.29 kB)
Návrh rozpočtu kapitoly Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2018 - 2020
937
Uznesenie č. 937 (107.26 kB)
Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu
957 Žiadosť JUDr. Dušana Špireka, sudcu Okresného súdu Levice, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nitra
958 Žiadosť JUDr. Jozefa Medveďa, sudcu Okresného súdu Martin, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom
939 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Trnava
962 Vymenovanie do funkcie sudcov s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves
954 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Michala Antalu, sudcu Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne
955 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Jána Slovinského, sudcu Okresného súdu Spišská Nová Ves na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
934 53. zasadnutie Súdnej rady SR
935 53. zasadnutie Súdnej rady SR
940 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
941 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
942 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
1 2 »