53. zasadnutie Súdnej rady SR

26. júna 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 936

 2. Č. m.: SR 122/2017, SR 126/2017
  Predkladá: Sudcovské rady/pléna sudcov
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 937

 3. Č. m.: SR 184/2017, SR 185/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 938

 4. Č. m.:
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici a predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953

 5. Č. m.: SR 167/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 954

 6. Č. m.: SR 178/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 955

 7. Č. m.: SR 179/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 956

 8. Č. m.: SR 84/2017
  Predkladá: JUDr. Lucia Chrapková, Ph.D.
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 9. Č. m.: SR 163/2017
  Predkladá: JUDr. Dušan Špirek
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 957

 10. Č. m.: SR 166/2017
  Predkladá: JUDr. Jozef Medveď
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 958

 11. Č. m.: SR 175/2017
  Predkladá: JUDr. Jaroslav Ivan
  Materiál: Neprerokovaný
  Č. uznesenia:

 12. Č. m.: SR 164/2017
  Predkladá: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 959

 13. Č. m.: SR 183/2017
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 960

 14. Č. m.: SR 174/2017
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 961

 15. Č. m.: SR 177/2017
  Predkladá: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 961

 16. Č. m.: SR 170/2017
  Predkladá: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 939

 17. Č. m.: SR 107/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: 962

 18. Č. m.: SR 78/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 963

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 186/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SSR 48/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: