52. zasadnutie Súdnej rady SR

29. mája 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
933
Uznesenie č. 933 (154.62 kB)
Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2017
887 Prerokovanie návrhu programu
899 Dočasné pridelenie JUDr. Ingrid Kišacovej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Nitre, na výkon funkcie predsedníčky Okresného súdu Topoľčany, vymenovanej do funkcie ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky
900 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Žiar nad Hronom
901 Prerokovanie návrhu programu
931 Vecný zámer zriadenia mestských súdov v Bratislave
932
Uznesenie č. 932 (121.75 kB)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
897 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Ľubomíra Šablu, sudcu Okresného súdu Revúca na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici
898 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Mária Šuleja, sudcu Okresného súdu Brezno na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici
929
Uznesenie č. 929 (113.12 kB)
Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhov na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky
930 Žiadosť predsedu Krajského súdu v Bratislave o stanovisko k účasti JUDr. Petra Šamka, sudcu Krajského súdu v Bratislave v projekte Prezídia Policajného zboru
927 Voľby členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
928 Voľby členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
902 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
903 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
904 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
905 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
906 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
907 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
908 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1 2 3 »