52. zasadnutie Súdnej rady SR

29. mája 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 887, 901

 2. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896

 3. Č. m.: SR 158/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 897

 4. Č. m.: SR 158/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 898

 5. Č. m.: SR 162/2017
  Predkladá: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 899

 6. Č. m.: SR 92/2017, SR 93/216, SR 216/2014
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926

 7. Č. m.: SR 138/2017
  Predkladá: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 900

 8. Č. m.: SR 161/2017
  Predkladá: Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 927, 928

 9. Č. m.: SR 159/2017
  Predkladá: Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 929

 10. Č. m.: SR 140/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Stiahnutý z programu
  Č. uznesenia: 930

 11. Č. m.: SR 165/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 931

 12. Č. m.: SR 172/2017
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 932

 13. Č. m.: SR 78/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 933

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: KSR 128/2017
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 169/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 173/2017
  Predkladá: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: