51. zasadnutie Súdnej rady SR

24. apríla 2017 o 11:00 hod.,
s pokračovaním 25. apríla 2017 (z dôvodu prerokovania celého programu, sa zasadnutie Súdnej rady 25. apríla 2017 neuskutoční)
Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
870
Uznesenie č. 870 (113.66 kB)
Vyhlásenie volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu
868
Uznesenie č. 868 (108.45 kB)
Prerokovanie návrhu programu
876 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2016
883 Dodatok č. 2 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2017
869
Uznesenie č. 869 (110.94 kB)
Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu
875 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2016
877 Vymenovanie do funkcie sudcov s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves
882 Žiadosť predsedu Krajského súdu v Bratislave o stanovisko k účasti JUDr. Petra Šamka, sudcu Krajského súdu v Bratislave v projekte Prezídia Policajného zboru
885 Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky
878 Vymenovanie do funkcie sudcov s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves
884
Uznesenie č. 884 (105.69 kB)
Výzva na predloženie kandidatúry na funkciu člena Poradného panelu expertov pre výber kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva
879 Vymenovanie do funkcie sudcov s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves
874 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Lenky Kováčovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre
880 Vymenovanie do funkcie sudcov s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves
881 Vymenovanie do funkcie sudcov s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves
871 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
872 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
873 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
867 51. zasadnutie Súdnej rady SR