51. zasadnutie Súdnej rady SR

24. apríla 2017 o 11:00 hod.,
s pokračovaním 25. apríla 2017 (z dôvodu prerokovania celého programu, sa zasadnutie Súdnej rady 25. apríla 2017 neuskutoční)
Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 868

 2. Č. m.: SR 75/2017, SR 76/2017
  Predkladá: Sudcovské rady/pléna sudcov
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 869

 3. Č. m.: SR 122/2017, SR 126/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 870

 4. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 871, 872, 873

 5. Č. m.: SR 136/2017
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 875

 6. Č. m.: SR 137/2017
  Predkladá: Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 876

 7. Č. m.: SR 107/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 877, 878, 879, 880, 881

 8. Č. m.: SR 140/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 882

 9. Č. m.: SR 70/2016
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 885

 10. Č. m.: SR 78/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 883

 11. Č. m.: SR 150/2017
  Predkladá: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 884

 12. Č. m.: SR 155/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 874

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: KSR 128/2017
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: