50. zasadnutie Súdnej rady SR

27. marca 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
856 Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, ktoré sa uskutoční 7. – 9. júna 2017 v Paríži
854
Uznesenie č. 854 (113.27 kB)
Prerokovanie návrhu programu
861 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Bardejov
862 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Topoľčany
865
Uznesenie č. 865 (258.86 kB)
Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky, podľa § 3a a § 3b zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za rok 2016
863
Uznesenie č. 863 (124.85 kB)
Informácia o návšteve prezidenta Európskeho súdu pre ľudské práva
864 Žiadosť JUDr. Evy Behranovej, členky Disciplinárneho senátu o zaujatie stanoviska k vykonávaniu funkcie členky Disciplinárneho senátu počas stáže na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky
855 Pozvánka na konferenciu „Sloboda prejavu online“, ktorá sa uskutoční 28. apríla 2017 v Nikózii
858 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Jany Vargovej, sudkyne Okresného súdu Čadca na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline
859 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Dany Bystrianskej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
860 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Kataríny Batisovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave
866 Podnet sudcov „Za otvorenú justíciu“ k porušeniu etických noriem
853 50. zasadnutie Súdnej rady SR
857
Uznesenie č. 857 (113.08 kB)
Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu