50. zasadnutie Súdnej rady SR

27. marca 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 854

 2. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 857

 3. Č. m.: SR 112/2017
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 858

 4. Č. m.: SR 130/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 859

 5. Č. m.: SR 131/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 860

 6. Č. m.: SR 263/2016
  Predkladá: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 861

 7. Č. m.: SR 267/2016
  Predkladá: Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 862

 8. Č. m.: SR 87/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 863

 9. Č. m.: SR 107/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 10. Č. m.: SR 134/2017
  Predkladá: JUDr. Eva Behranová, členka Disciplinárneho senátu
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 864

 11. Č. m.: SR 132/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 865

 12. Č. m.: SR 142/2017
  Predkladá: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 855

 13. Č. m.: SR 148/2017
  Predkladá: Združenie sudcov "Za otvorenú justíciu"
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 866

 14. Č. m.: KSR 136/2017
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 856

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: KSR 128/2017
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: