49. zasadnutie Súdnej rady SR

27. feruára 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
845 Medzinárodná konferencia pri príležitosti 15. výročia vzniku Súdnej rady Slovenskej republiky
852 Zmena uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky k účasti členov Súdnej rady Slovenskej republiky na študijnom pobyte v Súdnej rade Poľskej republiky
822
Uznesenie č. 822 (116.64 kB)
Prerokovanie návrhu programu
834 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Ivany Nemčekovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
837 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie JUDr. Marcely Malatkej, sudkyne Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline
838 Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky
840 Správa o výsledku revízie na Krajskom súde v Žiline
846 Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky
851 Seminár k digitálnej justícii organizovaný Európskou sieťou súdnych rád
842 Návrh predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Juraja Sopoligu, sudcu Krajského súdu v Košiciach v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky
850 Organizačný poriadok Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
835 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Moniky Školníkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
836 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Romana Majerského, sudcu Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
841 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2015
847 Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky
849 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k situácii v poľskej justícii
843 Návrh predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Juraja Sopoligu, sudcu Krajského súdu v Košiciach v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky
824 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Aleny Čakváriovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
825 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Paulíny Pacherovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
826 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Patrície Skotnickej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
1 2 »