49. zasadnutie Súdnej rady SR

27. feruára 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 822

 2. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 823

 3. Č. m.: SR 102/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 824

 4. Č. m.: SR 102/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 825

 5. Č. m.: SR 102/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 826

 6. Č. m.: SR 102/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 827

 7. Č. m.: SR 102/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 828

 8. Č. m.: SR 102/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 829

 9. Č. m.: SR 112/2017
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 10. Č. m.: SR 113/2016
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 830

 11. Č. m.: SR 117/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 831

 12. Č. m.: SR 118/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 832

 13. Č. m.: SR 259/2016
  Predkladá: JUDr. Miriam Repáková
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 833

 14. Č. m.: SR 116/2017
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 834

 15. Č. m.: SR 110/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 835

 16. Č. m.: SR 115/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 836

 17. Č. m.: SR 111/2017
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 837

 18. Č. m.: SR 107/2017
  Predkladá: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 838

 19. Č. m.: SR 262/2016
  Predkladá: Revízne oddelenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 840

 20. Č. m.: SR 253/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 21. Č. m.: SR 105/2016
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 841

 22. Č. m.: SR 103/2017
  Predkladá: Mgr. Dušan Čimo, člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 23. Č. m.: KSR 115/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 845

 24. Č. m.: SR 216/2014, SR 93/2016
  Predkladá: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Mgr. Dušan Čimo
  JUDr. Rudolf Čirč
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 839

 25. Č. m.: SR 70/2016
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 846, 847, 848

 26. Č. m.: KSR 120/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 849

 27. Č. m.: KSR 124/2017
  Predkladá: Vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 850

 28. Č. m.: KSR 125/2017
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 851

 29. Č. m.: SR 105/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 842, 843, 844

 30. Č. m.: SR 80/2017
  Predkladá: JUDr. Ľuboš Sádovský
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 852

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 109/2017
  Predkladá: Predsedníčka Okresného súdu Čadca
  Č. uznesenia: