48. zasadnutie Súdnej rady SR

30. januára 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 805

 2. Č. m.: SR 235, 236, 237/2016)
  Predkladá: Sudcovské rady
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 807

 3. Č. m.: SR 75, 76/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 808

 4. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 810

 5. Č. m.: SR 216/2014, SR 93/2016
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 811

 6. Č. m.: SR 256/2016
  Predkladá: Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 812

 7. Č. m.: SR 269/2016
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 813

 8. Č. m.: SR 259/2016
  Predkladá: JUDr. Miriam Repáková
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 9. Č. m.: SR 261/2016
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 814

 10. Č. m.: SR 77/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 815

 11. Č. m.: SR 253/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 12. Č. m.: SR 78/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 816

 13. Č. m.: SR 80/2017
  Predkladá: Predseda Súdnej rady Poľskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 817

 14. Č. m.: SR 79/2017
  Predkladá: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 818

 15. Č. m.: SR 99/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 819

 16. Č. m.: SR 103/2017
  Predkladá: Mgr. Dušan Čimo, člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: 820

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: KSR 80/2016
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 264, 266/2016
  Predkladá: JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  JUDr. Jozef Mikluš
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: