47. zasadnutie Súdnej rady SR

19. decembra 2016 o 10:30 hod.,
s pokračovaním 20. decembra 2016 o 08:30 hod
Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
791
Uznesenie č. 791 (113.62 kB)
Prerokovanie návrhu programu
796 Žiadosť JUDr. Ing. Kataríny Murárikovej, sudkyne Okresného súdu Martin o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žilina
797 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Patrika Príbelského, PhD., sudcu Krajského súdu v Trenčíne na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
798 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Stará Ľubovňa
799 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Košice I
800 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom
802 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2015
803 Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky
804 Technické a personálne zabezpečenie súdov – informácia Krajského súdu v Bratislave
795 Žiadosť JUDr. Milana Antala, sudcu Okresného súdu Námestovo o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom
801 Žiadosť podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Ružena Sabová a JUDr. Ján Buvala, sudcovia Špecializovaného trestného súdu
794 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Rastislava Kresla, sudcu Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave
792 47. zasadnutie Súdnej rady SR
793
Uznesenie č. 793 (116.45 kB)
Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu: