47. zasadnutie Súdnej rady SR

19. decembra 2016 o 10:30 hod.,
s pokračovaním 20. decembra 2016 o 08:30 hod
Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 791

 2. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 793

 3. Č. m.: SR 208/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 794

 4. Č. m.: SR 217/2016
  Predkladá: JUDr. Milan Antal
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 795

 5. Č. m.: SR 247/2016
  Predkladá: JUDr. Ing. Katarína Muráriková
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 796

 6. Č. m.: SR 251/2016
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 797

 7. Č. m.: SR 230/2016
  Predkladá: Vedúci revízneho odelenia Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 798

 8. Č. m.: SR 201/2016
  Predkladá: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 799

 9. Č. m.: SR 190/2016
  Predkladá: Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 800

 10. Č. m.: SR 255/2016
  Predkladá: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 801

 11. Č. m.: SR 105/2016
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 802

 12. Č. m.: SR 70/2016
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 803

 13. Č. m.: SR 253/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 804

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: KSR 80/2016
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SSR 140/2016
  Predkladá: Igor Škultéty
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: