46. zasadnutie Súdnej rady SR

28. novembra 2016 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
768
Uznesenie č. 768 (118.06 kB)
Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu
785
Uznesenie č. 785 (168.01 kB)
Rozvrh práce Disciplinárneho senátu na rok 2017
765
Uznesenie č. 765 (118.47 kB)
Prerokovanie návrhu programu
770
Uznesenie č. 770 (160.45 kB)
Dodatok č. 6 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016
777 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie Mgr. Miroslava Mazúcha, sudcu Okresného súdu Martin na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline
778 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Danice Kočičkovej, sudkyne Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
779 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Karola Krochtu, sudcu Okresného súdu Stará Ľubovňa na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove
780 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Martina Kopinu, sudcu Okresného súdu Vranov nad Topľou na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove
782 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Mgr. Miroslava Šeptáka, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
784
Uznesenie č. 784 (178.78 kB)
Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2017
786
Uznesenie č. 786 (164.42 kB)
Smernica č. 1/2016, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu a etiky sudcov
788 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Nové Zámky
787 Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na priznanie odmeny JUDr. Daniele Švecovej, predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, za obdobie roka 2016
790 Informácia k rokovaniam na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky vo veci legislatívnych zmien statusových zákonov v oblasti súdnictva
781 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Dany Bystrianskej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
789 Pozastavenie pozorovateľského statusu Najvyššej rady sudcov a prokurátorov Turecka v Európskej sieti súdnych rád
771 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Rastislava Dlugoša, PhD., sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne
772 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Rastislava Kresla, sudcu Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave
773 Návrh predsedu Špecializovaného trestného súdu na preloženie JUDr. Petra Pulmana, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd
783 Žiadosť podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Ľubomír Bušík, podpredseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
1 2 »