46. zasadnutie Súdnej rady SR

28. novembra 2016 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 765

 2. Č. m.: SR 195, 196/2016
  Predkladá: Sudcovské rady, pléna sudcov
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 767

 3. Č. m.: SR 235, 236, 237/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 768

 4. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 769

 5. Č. m.: SR 44/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 770

 6. Č. m.: SR 207/2016
  Predkladá: Podpredseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 771

 7. Č. m.: SR 208/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 772

 8. Č. m.: SR 239/2016
  Predkladá: Predseda Špecializovaného trestného súdu
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 773

 9. Č. m.: SR 242/2016
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 774

 10. Č. m.: SR 243/2016
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 775

 11. Č. m.: SR 244/2016
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 776

 12. Č. m.: SR 227/2016
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 777

 13. Č. m.: SR 238/2016
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 778

 14. Č. m.: SR 240/2016
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 779

 15. Č. m.: SR 245/2016
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 780

 16. Č. m.: SR 246/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 781

 17. Č. m.: SR 241/2016
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 782

 18. Č. m.: SR 228/2016
  Predkladá: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 783

 19. Č. m.: SR 233/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 784

 20. Č. m.: SR 234/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 785

 21. Č. m.: SR 197/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 786

 22. Č. m.: SR 132/2016
  Predkladá: Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 788

 23. Č. m.: SR 249/2016
  Predkladá: Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 787

 24. Č. m.: SR 225/2016
  Predkladá: JUDr. Bohuslav Majerníček
  Materiál: Sudca zobral žiadosť späť
  Č. uznesenia:

 25. Č. m.: KSR 174/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 789

 26. Č. m.: SR 56/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 790

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: KSR 80/2016
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SSR 115/2016
  Predkladá: p. Jozef Baščan
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: