45. zasadnutie Súdnej rady SR

24. októbra 2016 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
746
Uznesenie č. 746 (109.87 kB)
Prerokovanie návrhu programu
756 Žiadosť Mgr. Daniela Konerackého, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Levice
759 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Dany Wänkeovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
760 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Mgr. Miroslava Šeptáka, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
763 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov za Súdnu radu Slovenskej republiky
762 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Jany Krnáčovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici
764 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov za Súdnu radu Slovenskej republiky
752 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Otílie Belavej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
753 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Jeannette Hajdinovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
754 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Mariany Harvancovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
761 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Kataríny Benczovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
749 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2017 – 2019
750 Návrh rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2017 – 2019
755 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Janky Boroškovej, sudkyne Okresného súdu Ružomberok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici
751 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2017 – 2019
751 Návrh rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2017 – 2019
Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2017 – 2019
Návrh rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2017 – 2019
757 Žiadosť JUDr. Ľubov Vargovej, sudkyne Okresného súdu Vranov nad Topľou o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Humenné
748
Uznesenie č. 748 (109.73 kB)
Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu
1 2 »