45. zasadnutie Súdnej rady SR

24. októbra 2016 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 746

 2. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 748

 3. Č. m.: SR 186/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 752

 4. Č. m.: SR 186/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 753

 5. Č. m.: SR 186/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 754

 6. Č. m.: SR 211/2016
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 761

 7. Č. m.: SR 181/2016
  Predkladá: Mgr. Daniel Koneracký
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 756

 8. Č. m.: SR 188/2016
  Predkladá: JUDr. Ľubov Vargová
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 757

 9. Č. m.: SR 210/2016
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 759

 10. Č. m.: SR 210/2016
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Neschválený
  Č. uznesenia: 760

 11. Č. m.: SR 205/2016
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 749, 751,

 12. Č. m.: SR 206/2016
  Predkladá: Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 750, 751,

 13. Č. m.: SR 192/2016
  Predkladá: Kolégiá predsedov sudcovských rád
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 763, 764

 14. Č. m.: SR 197/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 15. Č. m.: SR 212/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 755

 16. Č. m.: SR 213/2016
  Predkladá: predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 762

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: KSR 80/2016
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: