11. Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na priznanie odmeny JUDr. Daniele Švecovej, predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Materiál č.: SR 307/2018

Predkladateľ: Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy