3. Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Materiál č.: SR 273, 274, 275/2018

Predkladateľ: Sudcovské rady
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy