13. Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky

Materiál č.: SR 300/2018

Predkladateľ: Mgr. Dušan Čimo
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy